How to pronounce Balaji?

3 entries

Pronunciation of Balaji

Balaji is pronounced as: Phonetic Spelling:[ b ah - l ah - j ee ]
b ah - l ah - j ee
bat car   let car   jug see

   SlowComments:

Pronunciation of Balaji in Karnataka, India

   Slow

How to pronounce Balaji

 YouTube Video:Comments:

Pronunciation of Balaji

ba la jiComments:

Top YouTube videos in last 7 days


How to pronounce Ketanji Brown Jackson (American English/US) How to pronounce Ketanji Brown Jackson

5,008 Views

Pronunciation of Sian - Pronounce Names How to pronounce Sian

3,956 Views

How to Pronounce Hughes - PronounceNames.com How to Pronounce Hughes

3,943 Views

How to Pronounce Joaquin - PronounceNames.com How to Pronounce Joaquin

3,832 Views

How to pronounce Jaime - PronounceNames.com How to Pronounce Jaime

2,515 Views

How to pronounce Piotr - PronounceNames.com How to Pronounce Piotr

2,503 Views

How to Pronounce Prague - PronounceNames.com How to Pronounce Prague

2,922 Views