How to pronounce Guangpu?

2 entries

Pronunciation of Guangpu in Southern California

Guangpu is pronounced as

G oo - ah ng - p oo

g is pronounced as g in go
oo is pronounced as oo in food
ah is pronounced as a in car
ng is pronounced as ng in sing
p is pronounced as p in pet


Guangpu is pronounced as: Phonetic Spelling:[ G oo - ah ng - p oo ]

G oo - ah ng - p oo
go food   car sing   pet food


Comments:

Pronunciation of Guangpu in Southern California

Gu-AWng-PU
Gu like "Goo", "Shoe", and "you"
Awng like "tong", "dong", and "wrong"
Pu like "goo", "shoe", and "you"Comments:

Top YouTube videos in last 7 days


How to pronounce Ketanji Brown Jackson (American English/US) How to pronounce Ketanji Brown Jackson

5,008 Views

Pronunciation of Sian - Pronounce Names How to pronounce Sian

3,956 Views

How to Pronounce Hughes - PronounceNames.com How to Pronounce Hughes

3,943 Views

How to Pronounce Joaquin - PronounceNames.com How to Pronounce Joaquin

3,832 Views

How to pronounce Jaime - PronounceNames.com How to Pronounce Jaime

2,515 Views

How to pronounce Piotr - PronounceNames.com How to Pronounce Piotr

2,503 Views

How to Pronounce Prague - PronounceNames.com How to Pronounce Prague

2,922 Views