How to pronounce Alexei?

12 entries

Pronunciation of Alexei

Alexei is pronounced as: Phonetic Spelling:[ ah l eh k s ai ]
ah l eh k s ai
car let pet key so pain

   Slow

Comments:

Pronunciation of Alexei in Russia

   SlowOrigin:

Russian


Comments:

Pronunciation of Alexei in Vancouver, Washington, US

Alexei is pronounced as: Phonetic Spelling:[ aa - L EH K - s ee ]
aa - L EH K - s ee
car   let pet key   so see

   Slow

How to pronounce Alexei

 YouTube Video:Type of Name:

First Name

Origin:

Russian

Gender:

Male


Comments:

Pronunciation of Alexei

ah-LEK-sayComments:

Pronunciation of Alexei

Alexei is pronounced as: Phonetic Spelling:[ alexi ]


Type of Name:

alexi

Origin:

venezulean

Gender:

Male


Comments:

Pronunciation of Alexei in France

   Slow

How to pronounce Alexei

 YouTube Video:Origin:

French

Gender:

Male


Comments:

Pronunciation of Alexei

Alexei is pronounced as: Phonetic Spelling:[ ah l eh k s ay ]
ah l eh k s ay
car let pet key so lie


Comments:

Pronunciation of Alexei

Alexei is pronounced as: Phonetic Spelling:[ ah l eh x say ]
ah l eh
car let pet


Type of Name:

First Name

Origin:

English

Gender:

Male


Comments:

Pronunciation of Alexei

ah l eh k s eyeComments:

Pronunciation of Alexei in Vancouver, Washington, US

a-lek-seeType of Name:

First Name

Origin:

Russian

Gender:

Male


Comments:

Pronunciation of Alexei

ah l eh x sayType of Name:

First Name

Origin:

English

Gender:

Male


Comments:

Pronunciation of Alexei

Ah le zayComments:

Top YouTube videos in last 7 days


How to pronounce Ketanji Brown Jackson (American English/US) How to pronounce Ketanji Brown Jackson

5,008 Views

Pronunciation of Sian - Pronounce Names How to pronounce Sian

3,956 Views

How to Pronounce Hughes - PronounceNames.com How to Pronounce Hughes

3,943 Views

How to Pronounce Joaquin - PronounceNames.com How to Pronounce Joaquin

3,832 Views

How to pronounce Jaime - PronounceNames.com How to Pronounce Jaime

2,515 Views

How to pronounce Piotr - PronounceNames.com How to Pronounce Piotr

2,503 Views

How to Pronounce Prague - PronounceNames.com How to Pronounce Prague

2,922 Views